TILLBAKA

Vart tionde skolbarn känner sig ensamt från år till år. Upplevd ensamhet som barn kan leda till marginalisering och mentala hälsorelaterade utmaningar i ett senare skede av livet. Vi anser att en hobby är det bästa sättet att förebygga ensamhet bland barn och unga. 

Vi vill försäkra oss om att ekonomiska förutsättningar inte är ett hinder för scouting som hobby. Enligt oss är alla barn och unga förtjänta av en hobby det gillar. Att få tillhöra en grupp, att få uppleva känslan av att lyckas och att känna sig meningsfull. De erfarenheter, vänner och kunskaper som scoutingen ger hjälper unga att hitta sin plats i samhället. De stödnätverk som nära vänskaper bidrar till bär även under svårare tider i livet. 

Med hjälp av Scoutingens vänner stipendiefonden kan vi bevilja medlemsavgiftsbefrielse och lägerstipendier till barn och unga som av ekonomiska orsaker annars inte kan delta i verksamheten. Bli en Scoutingens vän och stöd vårt viktiga arbete! 

Är du redo att hjälpa?