TILLBAKA

 

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

REDAKTÖR

Denna webbplats publiceras av:
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Töölönkatu 55
00250 Helsinki - Suomi
E-post: partionystavat@partio.fi

Publikationschef är Iina Leppäaho
Du har rätt att få tillgång till, ändra, radera och motsätta dig behandling av personuppgifter och användning av dessa i marknadsföringssyfte.
Informationen lagras i vår databas för strikt intern användning Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta:
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Töölönkatu 55
00250 Helsinki - Suomi
E-post: partionystavat@partio.fi

HOSTING

Denna webbplats hanteras uteslutande på datacenter i Europa (Irland och Tyskland) av företaget Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

All personlig information behandlas som strikt konfidentiell och har två krypteringsnivåer.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla sina lösningar.